Organisatie

GSM is een christelijke instelling geïnspireerd door het gelijknamige Bijbelse verhaal uit Luc 15:11-32 . GSM wil de noden onder de mensen in de wereld verzachten op plekken waar  instanties of naasten dit nalaten.

GSM is een stichting opgericht in 2014. De voorzitter is degene die al jaren ervaring heeft opgedaan met het ondersteunen van projecten in India. In 2013 hebben de voorzitter en penningmeester van GSM samen met een groep vrijwilligers het initiatief genomen een kerstdiner te organiseren voor een groep verslaafden en dak/thuislozen in Deventer de thuisbasis van GSM. In 2014 na de geboorte van GSM hebben wij als stichting onze medewerking verleend.

Gegevens

Stichting Good Samaritan Mission
info@goodsamaritanmission.nl
KvK nr. 60686553
NL46 INGB 0006 5583 32

Bestuur

Voorzitter:  Raymond Oosterhuis
Secretaris:  Tim van Dam
Penningmeester:   Roland Koster

 

ANBI

GSM heeft de beschikking over de ANBi status. Dit betekent voor u dat u de donatie in geld aan GSM fiscaal af kunt trekken. Mocht u hier vragen over hebben, schroom dan niet om uw vraag te stellen aan de penningmeester van GSM.