Meehelpen

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest. Matteus25:35-36

GSM is een christelijke vrijwilligersorganisatie die zonder winstoogmerk iets fundamenteels wil bereiken bij de hulpbehoevende en (kans)arme medemens. U kunt ons daarbij helpen:

Doe een gift

Wanneer  u schenkt aan goede doelen heeft u recht op een aftrekpost, maar alleen als je jaarlijks meer schenkt dan één procent van je inkomen. Daardoor kunnen veel donateurs uiteindelijk toch niets aftrekken. Dat verandert wanneer u uw  schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.

Klik hier om een eenmalige of terugkerende gift te doneren.

GSM in uw testament

Zonder testament bepaalt de wet naar wie uw geld gaat na uw overlijden. Heeft u  geen echtgenoot of kinderen, dan erven uw ouders, broers en zussen. Als zij er niet (meer) zijn, komen ooms, tantes, neven en nichten aan de beurt. Als u helemaal geen familie heeft, vervalt uw nalatenschap aan de staat. Maar u kunt ook zélf bepalen waar uw erfenis naartoe gaat.
Met uitzondering van de legitieme portie - het minimum deel van de erfenis waarop uw eventuele kinderen recht hebben – kunt u uw  erfenis zelf verdelen. In Nederland moet je dat vastleggen in een testament
Het is dus mogelijk om GSM bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van zo'n erfstelling ontvangt GSM een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten. U kunt GSM dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw kinderen of familie. Ook kun u ervoor kiezen GSM tot je enige erfgenaam te benoemen. Als u kinderen heeft, kunnen zij in dat geval nog steeds aanspraak maken op hun legitieme deel.

Kom in actie

U kunt helpen en een verschil maken in vele levens van mensen in armoede door betrokken te raken bij het werk van GSM op een manier die bij u past. Dit kan op veel verschillende manieren van een sponsorloop houden tot het inzamelen van statiegeld flessen. Wij zijn erg dankbaar voor  elk initiatief die ondernomen wordt om het werk van GSM te ondersteunen

Wordt gebedspartner

GSM gelooft in de kracht van gebed.  Door gebed worden deuren geopend, worden harten verandert, worden wonden geheeld, vindt genezing en  wonderen plaats. God is niet beperkt in Zijn kunnen, GSM is dat wel. Om onze doelen te verwezenlijken is gebed nodig. Meldt u aan als gebedspartner.

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met Zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen.  1Johannes5:14-15