Doneren

U kunt op verschillende manieren de werkzaamheden van GSM financieel ondersteunen. Dit kan door éénmalig een donatie te doen. U kunt echter ook maandelijks een standaard, door een door uzelf bepaald, bedrag over te maken aan GSM c.q. te laten incasseren van uw bankrekening door GSM.

Vul hiervoor onderstaand formulier in voor het geven van een éénmalige, of periodieke machtiging.

Graag houden we u op de hoogte van de projecten via e-mail, zodat u betrokken blijft en op de hoogte blijft bij onze projecten.

Wilt u liever geen machtiging afgeven, dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL46 INGB 0006 5583 32 t.n.v. Good Samaritan Mission o.v.v. het project dat u wilt steunen.

Machtiging
 
 
 
 
 
Akkoord

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan Good Samaritan Mission om (een) incasso-opdracht(en) te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw rekening af te schijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.