• sliderpic1.jpg
  • sliderpic2.jpg
  • sliderpic3.jpg

Welkom bij Good Samaritan Mission

Good Samaritan Mission (GSM) is een organisatie die zich  richt op activiteiten om het bestaan, de kansen en de leefomstandigheden van weduwen, wezen, (kans)arme en/of hulpbehoevenden te verbeteren.

GSM tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen van bestaande en het opzetten van nieuwe projecten.

De leden van de stichting hebben de nodige ervaring bij verschillende projecten in binnen- en buitenland (India). In het buitenland worden de projecten vaak gedragen door mensen van de lokale bevolking die zelf weinig middelen ter beschikking hebben. Om deze projecten een grotere kans van slagen te geven en om nieuwe projecten op te kunnen zetten is GSM opgericht. 

GSM heeft compassie voor de hulpbehoevende mens en maakt geen onderscheid in religie of afkomst. Wij kijken niet naar de oorzaak van de situatie waarin mensen zich bevinden maar wij kijken naar een hoopvolle toekomst. GSM geeft het verhaal van De Barmhartige Samaritaan uit de bijbel handen en voeten in de huidige tijd.